top of page
Rund LOGO - STOR STØRRELSE.png

Modig og stolt vaktbikkje!

Har Kristiansands innbyggere fått kollektivt hukommelsestap?

 

Hvordan i huleste klarer folk i Kristiansand å konkludere med at høyresiden vil komme befolkningen til gode som bringer oss tilbake til en tid der de foretok det ene smålige kuttet etter det andre?

 

Tror virkelig folk at det blir så mye bedre ved å gå fra Ap til Høyre – NEI det blir ikke det. Denne gangen får man et politisk samarbeid bestående av H, Ap, og Krf, som de selv kaller det politiske samarbeidet «Sør Som Før».

 

Det er folket som har makten- folket har talt, og folket får akkurat det de ber om når Høyre og samarbeidskoalisjonen «Sør Som Før» (Høyre, Ap og KrF) nå kommer til makten i Kristiansand kommune.

 

Dette gikk de også selv ut med at de ville gjøre før valget 2023.

 

Det politiske samarbeidet «Sør Som Før» vil:

 • Opprettholde Cultiva og dets vanvittige pengebruk.

 • Opprettholde bevilgningene til Kunstsiloen.

 • Flytte Containerhavna til Vige med alle de kostnadene det medfører – og ulempene det medfører i flere generasjoner for de som bor der.

 • 11 nye bommer, og økte kostnader for byens innbyggere.

 • Byvekstavtalen vil gjennomføres – men i realiteten er det kun en Kvadraturavtale.

 • Kommunale avgifter vil øke, eiendomsskatten vil bestå.

 • Kutte i helse, omsorg, skole og oppvekst.

 • De små skolene legges ned, til fordel for store skoler.

 • Sørge for at milliard prosjektet Gartnerløkka blir realisert, med alle de trafikale konsekvensene dette medfører, og som bonus en «liten» ekstraregning til innbyggerne.

 • Fortsette sentraliseringen, og utarme tilbudene i bydelene.

 • Foreta nye store låneopptak som du som innbygger vil måtte betale for.

 • Ukulturen, kameraderiet og pengesløsingen av offentlig midler vil fortsette – og Sør Som Før har sørget for at nå er det ingen vaktbikkjer som kan hverken si ifra eller stoppe galskapen.

 

Alt dette vil medføre at du som innbygger mister tilbudet i ditt nærmiljø, offentlige tjenester reduseres, du vil merke de økte utgiftene på lommeboka og fattigdomskøene vil øke.

 

Hvis vi nå tar en titt, og ser på hvordan vervene er fordelt og hvordan sammensettingen av Formannskapet har blitt, så vil man se følgene: (Her er det absolutt grunn til bekymring)

 

Ap fikk ledervervet i både Havnestyret og Kontrollutvalget.

 

Formannskapet er fordelt som Følger: H (3), KrF (3), Frp (2), V (1).

Høyre fikk også Ledervervet i både Oppvekstutvalget og Areal- og miljøutvalget. Videre ser man at KrF fikk ledervervet i både Helse- og sosialutvalget og Kultur- og idrettsutvalget.

 

Normalt sett gis Kontrollutvalget til det minste partiet i opposisjon.

 

Men det er nå gitt til Ap som er en del av det politiske samarbeidet «Sør som Før» (Høyre, Ap og KrF), Ap har også fått Ledervervet i Havnestyret.

 

Det som nå er realiteten er at det er Ap som skal kontrollere pengebruk og disposisjoner til for eksempel Kunstsiloen, Kilden, flyttingen av havna til Vige og Gartnerløkka. Stort sett alle saker som kommer opp i bystyret er i praksis avgjort før de kommer opp, og resultatet ved votering er allerede gitt.

Det er dette man kaller for å sette bukken til å passe havresekken!

 

Folk som i nedgangstider tror at gresset er så mye grønnere på den andre siden vil etter hvert få seg en kalddusj.

 

Nå er landet inne i mørke skyer, det er nedgangstider der folk må ta grep i den personlige økonomien, det skaper frustrasjon som igjen er lett å ta ut på ledende politikere.

 

Men denne gangen gikk det utover «protestpartiene i Kristiansand. Den store vinneren denne gangen ble Høyre, som brukte velkjente knep som å la de viktige sakene forsvinne i debattene med opposisjonen ved å nekte opposisjonen å delta, bevisst tåke legging når ubehageligheter nærmet seg overflaten.

 

Si meg, er folk naive?

 

Folk må ikke glemme at en av hovedgrunnene til at Norge har blitt kåret til et av verdens beste land å bo i er en politikk som utjevner forskjeller og at alle bidrar til fellesskapet, og at de store utfordringene løses best i fellesskap.

 

Det politiske og demokratiske felleskapet eksisterer ikke lenger i Kristiansand, nå når Høyre og Sør Som Før sitter med makten, og hvor de nå har sørget for at det ikke er noen «Vaktbikkjer» som kan si ifra om vanstyret som nå vil fortsette, hvor byens befolkning er de som er skadelidende og må betale for galskapen.

 

Realiteten er at man gikk fra vondt til langt verre, og at nå har styringspartiene fått en blankofullmakt til å få gjennom alt det de måtte ønske.

 

Dette er det Kristiansands befolkning må forholde seg til de neste 4 årene.

 

Vi i Sørlandspartiet forsøkte å si ifra,men nådde ikke ut til velgerne og derfor kan vi heller ikke lastes for det som skjer de neste 4 år, men vær sikker på:

 

VI VIL JOBBE DUGNAD FOR FOLKET FRA UTSIDEN og bygge tillit til neste valg.

 

Vi vil i de neste år kunne vise til hva vi ville gjort og at vi varslet om hva ville skje om "Sør som før"kom tilbake.

HAr Kristiansandsinnbyggere ALLEREDE GLEMT - SIDE 2.png
Sett kryss - 14 spørsmål - velger - med kandidater SLP 2023.png
Kjære velger
Spill video

Vær med på reisen til Sørlandspartiet!

Følg oss på veien når vi etablerer et parti som kjemper for mindre ulikheter og et mer rettferdig samfunn for oss alle

344594145_761044142367227_1984777502652089006_n.png
Insta.jpg
Facebook.jpg
bottom of page